ศาลแขวงนครราชสีมา


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงนครราชสีมา Tel : 044258560 , 044-247771 FAX : 044-241102 Email : nksmc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 148
ผบ ขช62/60
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
ผบ1100/60
สืบพยานโจทก์/จำเลย
เวลา 9.00 น.
ผบ11099/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
เวลา 9.00 น.
ผบ11100/60
สืบพยานโจทก์/จำเลย
เวลา 9.00 น.
ผบ11102/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
เวลา 9.00 น.
ผบ11122/60
นัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ112/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ11226/60
นัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ11227/60
นัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ11228/60
นัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ11238/60
นัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ113/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ11328/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ114/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ115/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ11552/60
นัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ116/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ117/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ11744/60
นัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ11745/60
นัดพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ11789/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ118/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ11905/60
นัดพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ11958/60
นัดพิจารณาหรือทำยอม
เวลา 13.30 น.
ผบ12409/60
นัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ12410/60
นัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ12411/60
นัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ160/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ161/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ162/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ163/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ164/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ169/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ170/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ171/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ172/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ173/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ174/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ175/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ176/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ177/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ178/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ179/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ180/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ181/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ182/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ183/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ184/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ185/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ186/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ187/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ188/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ189/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ190/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ191/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ192/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ193/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ194/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ195/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ196/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ197/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ198/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ199/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ205/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ212/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ213/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ214/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ215/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ224/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ225/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ226/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ227/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ229/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ230/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ231/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ232/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ233/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ234/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ235/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ236/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ237/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ238/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ239/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ240/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ241/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ242/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ243/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ244/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ245/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ246/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ247/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ248/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ249/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ250/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ251/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ252/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ253/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ254/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ255/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ256/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ257/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ258/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ259/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ260/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ261/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ262/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ263/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ264/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ265/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ274/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ275/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ276/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ277/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ278/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ279/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ280/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ281/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ282/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ283/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ284/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ285/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ3/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ321/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ322/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ323/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ324/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ325/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ379/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ380/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ381/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ382/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ383/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ384/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ386/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ394/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ395/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ396/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ441/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ442/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ451/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ452/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 13.30 น.
พ.722/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 13.30 น.
พ.723/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 13.30 น.
อ.3532/51
ฟังผลชำระหนี้/ฟังคำพิพากษา
เวลา 9.00 น.
อ.356/61
นัดตรวจพยานหลักฐาน
เวลา 9.00 น.
อ.4258/60
สืบพยานโจทก์/จำเลย
เวลา 9.00 น.
อ.4526/60
ฟังผลชำระหนี้
เวลา 13.30 น.
อ.5233/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
เวลา 13.30 น.