ศาลแขวงนครราชสีมา


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงนครราชสีมา Tel : 044258560 , 044-247771 FAX : 044-241102 Email : nksmc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 80
ผบ ส53/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.30 น.
ผบ ส54/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.30 น.
ผบ ส55/61
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.30 น.
ผบ ส56/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.30 น.
ผบ1754/61
นัดไกล่เกลี่ยและพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ2045/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.30 น.
ผบ2159/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ2605/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.30 น.
ผบ2826/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.30 น.
ผบ2844/61
พิจารณาถอนฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
ผบ2969/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ3123/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.30 น.
ผบ3124/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
ผบ3125/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
ผบ3126/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.30 น.
ผบ3127/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
ผบ3128/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
ผบ3248/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ3325/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ3326/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ3327/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ3328/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ3329/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ3330/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ3331/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ3332/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ3333/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ3334/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ3335/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ3336/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ3337/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ3490/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 13.30 น.
ผบ3513/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ3514/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 13.30 น.
ผบ3545/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 13.30 น.
ผบ3547/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 13.30 น.
ผบ3548/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 13.30 น.
ผบ3549/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 13.30 น.
ผบ3550/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 13.30 น.
ผบ3551/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 13.30 น.
ผบ3552/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 13.30 น.
ผบ3553/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 13.30 น.
ผบ3554/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 13.30 น.
ผบ3592/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 13.30 น.
ผบ3593/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 13.30 น.
ผบ3594/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 13.30 น.
ผบ3595/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 13.30 น.
ผบ3596/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 13.30 น.
ผบ3597/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 13.30 น.
ผบ3603/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 13.30 น.
ผบ3604/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 13.30 น.
ผบ3607/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ3618/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ3619/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ3620/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ3621/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ3622/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ3623/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ3624/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ3625/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ3756/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ3759/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 13.30 น.
ผบ3760/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 13.30 น.
ผบ3761/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 13.30 น.
ผบ3762/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ3787/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 13.30 น.
อ.103/61
นัดคุ้มครองสิทธิฯ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 10
อ.1401/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
อ.2079/59
ฟังผลฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.2314/61
นัดคุ้มครองสิทธิตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.2324/61
นัดคุ้มครองสิทธิตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 10
อ.2346/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.2366/61
นัดคุ้มครองสิทธิตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 10
อ.2421/61
นัดคุ้มครองสิทธิตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 14
อ.2474/61
นัดคุ้มครองสิทธิตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.30 น.
อ.288/61
ฟังคำพิพากษาหรือคำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.30 น.
อ.3269/60
นัดสอบคำให้การฯ
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
อ.6201/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.899/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.900/60
ฟังผลการชำระหนี้ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.