ศาลแขวงนครราชสีมา


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงนครราชสีมา 044-241102 044258560 FAX : 044-241102 Email : nksmc@coj.go.th
ข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 21
อ.622/60
ไกล่เกลี่ย/ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.876/60
ไกล่เกลี่ย/ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.16/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.74/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
พ.77/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.3785/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
อ.4734/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.5489/57
ฟังฎีกา
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.6575/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.890/57
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.4436/57
ฟังคำสั่งฎีกา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ10228/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ11543/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ5553/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.106/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.65/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.72/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.73/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.75/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
พ.76/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
พ.78/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ