ศาลแขวงนครราชสีมา


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงนครราชสีมา Tel : 044258560 , 044-247771 FAX : 044-241102 Email : nksmc@coj.go.th


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

83

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 08.30 น. นายสมหวัง  กองใจ  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครราชสีมา ร่วมพิธีเปิดโครงการ ดำเนินงานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกัน ของศาลจังหวัดนครราชสีมา กิจกรรมที่ 1 อบรมความรู้เกี่ยวกับการขอปล่อยชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกัน ให้แก่ คู่ความ ผู้ประกันและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ได้จัดให้มีการบรรยาย เรื่อง ขั้นตอนการปล่อยชั่วคราว และขั้นตอนการบังคับคดี ซึ่งมีวิทยากรจากศาลจังหวัดนครราชสีมา ศาลแขวงนครราชสีมา และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา ร่วมบรรยายโดยนางสาวสุทรรศนีย์ สวัสดี นิติกรชำนาญการ และนายสิทธิศักดิ์ ตะสันเทียะ นิติกร กลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ศาลแขวงนครราชสีมา ร่วมเป็นวิทยากร ในการบรรยายในครั้งนี้ ณ โรงแรมสบายโฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 10
พ.419/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.1978/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.475/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.481/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.492/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.494/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.495/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.501/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.502/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.505/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)