ศาลแขวงนครราชสีมา


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงนครราชสีมา Tel : 044258560 , 044-247771 FAX : 044-241102 Email : nksmc@coj.go.th


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

39

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 06.30 น. นายสมหวัง  กองใจ  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครราชสีมา พร้อมด้วยนางศราพร  วงษ์พิทักษ์โรจน์  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้น ในศาลแขวงนครราชสีมา นางสาวพัชรวลี  ตันประวัติ ผู้พิพากษาศาลแขวงนครราชสีมา นางพรศรัณยา  สุทธิวิรัตน์กุล ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแขวงนครราชสีมา และเจ้าหน้าที่ศาลแขวงนครราชสีมาร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ.บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 30
อ.1406/56
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.3997/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ10048/60
นัดสืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.2052/60
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.2323/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.3055/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.3261/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ10043/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ10050/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ10851/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ11030/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ11085/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ11086/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ11087/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ11088/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ11089/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ11090/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ11094/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ9431/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ9432/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ9888/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ9891/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ9906/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
พ.308/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.659/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.660/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.663/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
พ.664/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
พ.665/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.670/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)