ศาลแขวงนครราชสีมา


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงนครราชสีมา Tel : 044258560 , 044-247771 FAX : 044-241102 Email : nksmc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 161
ผบ ขช22/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.30 น.
ผบ ขช8/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ ส21/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ1037/61
นัดพิจารณาหรือถอนฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.30 น.
ผบ1128/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ1238/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ1269/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ1353/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ผบ1448/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ1449/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ1523/61
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ผบ1627/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ1628/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ1629/61
นัดพิจารณาสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ1641/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.30 น.
ผบ1655/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ1656/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ1657/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ1660/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ1674/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ1675/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ1676/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ1677/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ1678/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ1679/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ1680/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ1681/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ1682/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ1683/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ1684/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ176/61
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ผบ1774/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ1775/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ1776/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ1777/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ1778/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ กไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ1779/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ1780/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ1781/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ1782/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ1783/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ1784/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ1785/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ1786/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ1787/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ1788/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ1789/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 13.30 น.
ผบ1790/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 13.30 น.
ผบ1791/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 13.30 น.
ผบ1792/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 13.30 น.
ผบ1793/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 13.30 น.
ผบ1794/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 13.30 น.
ผบ1795/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
ผบ1813/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ1814/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ1815/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ1816/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ1817/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ1818/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ1819/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ1820/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ1821/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ1822/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ1823/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ1824/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 13.30 น.
ผบ1825/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 13.30 น.
ผบ1826/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 13.30 น.
ผบ1827/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 13.30 น.
ผบ1828/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 13.30 น.
ผบ1829/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 13.30 น.
ผบ1830/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 13.30 น.
ผบ1831/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 13.30 น.
ผบ1832/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 13.30 น.
ผบ1833/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 13.30 น.
ผบ1834/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
ผบ1835/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
ผบ1841/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
ผบ1842/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
ผบ1843/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 13.30 น.
ผบ1844/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ1845/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ1859/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ1860/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ1861/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ1862/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ1863/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ1864/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ1865/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ1866/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ1867/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ1868/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ1869/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ1870/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
ผบ1871/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.30 น.
ผบ1874/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ1875/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ1876/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ1877/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ1878/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ1879/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ188/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ1880/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ1881/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ1882/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 13.30 น.
ผบ1883/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.30 น.
ผบ1884/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.30 น.
ผบ1885/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.30 น.
ผบ1886/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.30 น.
ผบ1887/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.30 น.
ผบ1888/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 13.30 น.
ผบ1889/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 13.30 น.
ผบ1890/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.30 น.
ผบ1910/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ1911/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ1912/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ1913/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ1914/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ1915/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ1916/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ1918/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ1927/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ1928/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ1929/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ1930/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ1931/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ1935/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ1936/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ1937/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ1938/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ1939/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ1940/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ1941/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ1942/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ1973/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ1974/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ1975/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ1976/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ367/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ532/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ543/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ546/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ587/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.30 น.
ผบ809/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ869/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ874/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ907/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ920/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.30 น.
ผบ974/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.30 น.
ผบ986/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.30 น.
ผบ992/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.30 น.
ผบ993/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.30 น.
อ.2382/60
นัดไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.3497/60
ฟังผลการชำระหนี้ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.449/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.4811/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.510/57
นัดฟังผลฯ
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
อ.5704/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.622/60
นัดฟังผลการชำระหนี้ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.30 น.
อ.785/61
นัดไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.30 น.
อ.876/60
ฟังผลการชำระหนี้ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.30 น.
อ.952/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.