ศาลแขวงนครราชสีมา
 

ศาลแขวงนครราชสีมา
42/2 ถนนราชนิกูล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา.

โทร. 044-258560,044-241102 | โทรสาร. 044-241102
อีเมล์. nksmc@coj.go.th

เว็ปไซต์นี้เป็นการให้บริการเชิงข้อมูล ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้

ผู้เยี่ยมชม : 111,081