ศาลแขวงนครราชสีมา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงนครราชสีมา Tel : 044258560 , 044-247771 FAX : 044-241102 Email : nksmc@coj.go.th

ประกาศสำนักงานประจำศาลแขวงนครราชสีมา เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
เอกสารแนบ