ศาลแขวงนครราชสีมา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงนครราชสีมา Tel : 044258560 , 044-247771 FAX : 044-241102 Email : nksmc@coj.go.th

ประกาศศาลแขวงนครราชสีมา เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลแขวงนครราชสีมา และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม 36 หน่วย 2 หลัง
เอกสารแนบ