ศาลแขวงนครราชสีมา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงนครราชสีมา Tel : 044258560 , 044-247771 FAX : 044-241102 Email : nksmc@coj.go.th

ศาลแขวงนครราชสีมา ร่วมพิธีเปิดและเป็นวิทยากรในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายรอบคัดเลือกในระดับภูมิภาค

ศาลแขวงนครราชสีมา ร่วมพิธีเปิดและเป็นวิทยากรในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายรอบคัดเลือกในระดับภูมิภาค
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายสมหวัง กองใจ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครราชสีมา ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายรอบคัดเลือกในระดับภูมิภาค ในการแข่งขันได้รับเกียรติจาก นายจุฑา  เที่ยงธรรม ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแขวงนครราชสีมา นางสาวธนัฏชพัญช์  อัจฉริยดำรงกุล ผู้พิพากษาศาลแขวงนครราชสีมา นางสาวภัคสุนีภัส  พิทักษ์วราพร  ผู้พิพากษาศาลแขวงนครราชสีมา ร่วมเป็นวิทยากรในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปี 2560 ณ โรงแรมขวัญเรือน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา