ศาลแขวงนครราชสีมา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงนครราชสีมา Tel : 044258560 , 044-247771 FAX : 044-241102 Email : nksmc@coj.go.th

ศาลแขวงนครราชสีมา ร่วมพิธีเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพในการพิจารณาพิพากษาคดีของผู้พิพากษาศาลชั้นต้นในเขตอำนาจสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3

ศาลแขวงนครราชสีมา ร่วมพิธีเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพในการพิจารณาพิพากษาคดีของผู้พิพากษาศาลชั้นต้นในเขตอำนาจสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายสมหวัง กองใจ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครราชสีมา พร้อมด้วยนางภนิตา เพ็ชรธรรมชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแขวงนครราชสีมา ร่วมพิธีเปิดโครงการ เพิ่มศักยภาพในการพิจารณาพิพากษาคดีของผู้พิพากษาศาลชั้นต้นในเขตอำนาจสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 ณ ห้องฟอร์จูน 2 โรงแรมฟอร์จูน ราชพฤกษ์ นครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา