ศาลแขวงนครราชสีมา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงนครราชสีมา Tel : 044258560 , 044-247771 FAX : 044-241102 Email : nksmc@coj.go.th

โครงการ ร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล

โครงการ ร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 12.55 น. นายสมหวัง กองใจ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครราชสีมา พร้อมด้วยนางภนิตา  เพ็ชรธรรมชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแขวงนครราชสีมา และเจ้าหน้าที่ศาลแขวงนครราชสีมา ร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล โดยในโครงการยังได้รับเกียรติจากท่านสมหวัง  กองใจ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครราชสีมา เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ โดยบรรยายในหัวข้อความรู้เกี่ยวกับการดำเนินคดีในศาลแขวงนครราชสีมา การดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาล และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ณ ห้องประชุมอาคาร 90 ปี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา


เอกสารแนบ