ศาลแขวงนครราชสีมา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงนครราชสีมา Tel : 044258560 , 044-247771 FAX : 044-241102 Email : nksmc@coj.go.th

ร่วมประชุมการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ร่วมประชุมการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 15.00 น. นายสมหวัง กองใจ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครราชสีมา พร้อมด้วยนางศราพร  วงษ์พิทักษ์โรจน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแขวงนครราชสีมา นางภนิตา  เพ็ชรธรรมชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแขวงนครราชสีมา และหัวหน้ากลุ่มงาน ร่วมประชุมการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาท ชั้น 3 อาคารศาลแขวงนครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา