ศาลแขวงนครราชสีมา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงนครราชสีมา Tel : 044258560 , 044-247771 FAX : 044-241102 Email : nksmc@coj.go.th

ศาลแขวงนครราชสีมา ร่วมโครงการไถ่ชีวิตโค กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พ่อหลวง รัชกาลที่ 9

ศาลแขวงนครราชสีมา ร่วมโครงการไถ่ชีวิตโค กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พ่อหลวง รัชกาลที่ 9
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นายสมหวัง กองใจ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครราชสีมา พร้อมด้วยนางภนิตา  เพ็ชรธรรมชาติ  ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแขวงนครราชสีมา คณะผู้ประนีประนอมประจำศาลแขวงนครราชสีมา และเจ้าหน้าที่ศาลแขวงนครราชสีมา ร่วมโครงการไถ่ชีวิตโค กระบือ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พ่อหลวง รัชกาลที่ 9 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดศาลาลอย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา


เอกสารแนบ