ศาลแขวงนครราชสีมา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงนครราชสีมา Tel : 044258560 , 044-247771 FAX : 044-241102 Email : nksmc@coj.go.th

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครราชสีมา มอบเงินสวัสดิการเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครราชสีมา มอบเงินสวัสดิการเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 10.30 น. นายสมหวัง  กองใจ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครราชสีมา และเจ้าหน้าที่ศาลแขวงนครราชสีมาร่วมมอบเงินสวัสดิการเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับนางพจนีย์  คมสัตย์ธรรม ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ศาลแขวงนครราชสีมา เนื่องในโอกาสที่คู่สมรสเข้ารับการรักษาอาการป่วยที่โรงพยาบาล