ศาลแขวงนครราชสีมา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงนครราชสีมา Tel : 044258560 , 044-247771 FAX : 044-241102 Email : nksmc@coj.go.th

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครราชสีมา มอบเงินสวัสดิการให้แก่นักศึกษาฝึกงาน

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครราชสีมา มอบเงินสวัสดิการให้แก่นักศึกษาฝึกงาน
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 10.30 น. นายสมหวัง กองใจ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครราชสีมา พร้อมด้วยนางพรศรัณยา  สุทธิวิรัตน์กุล ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแขวงนครราชสีมาและเจ้าหน้าที่ศาลแขวงนครราชสีมา ร่วมมอบเงินสวัสดิการให้กับนักศึกษาฝึกงาน โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เนื่องในโอกาสสำเร็จการฝึกประสบการวิชาชีพด้านกฎหมาย ณ ศาลแขวงนครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา