ศาลแขวงนครราชสีมา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงนครราชสีมา Tel : 044258560 , 044-247771 FAX : 044-241102 Email : nksmc@coj.go.th

ประกาศศาลแขวงนครราชสีมา เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องนำในศาลแขวงนครราชสีมาชั้น 1 ถึงชั้น 3 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารแนบ